Fotowoltaika i kilka faktów z Wikipedii

montaż paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaimontaż paneli fotowoltaicznych .