Krótka definicja z Wikipedii.

Content_marketing Spis treścipozycjonowanie świętochłowice

Jedną z form content marketingu, obok infografik, filmów i raportów, są teksty. Twórcy mają możliwość dostosowania formy tekstu do odbiorcy, a także do obranej przez firmę strategii komunikacji. Do często stosowanych form content marketingu należą takie rpozycjonowanie świętochłowice .