Dobry stomatolog Ruda Śląska

Implantologia stomatologiczna - Wikipedia:

Dobry stomatolog Ruda Śląska
Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia..